Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062, K1062 (MEAN/RMS)

19:33 Unknown 0 Comments

 Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009, K1009; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1018, K1018 , KYORITSU 1018H, K1018H; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011, K1011; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1012, K1012; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1030, K1030; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1051, K1051 (True RMS); Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052, K1052 (MEAN/RMS); Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1061, K1061 (True RMS); Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062, K1062 (True RMS); Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1109S, K1109S, 1109, K1109; Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1110, K1110; Đồng hồ vạn năng, ampe kìm DC/AC KYORITSU 2000, K2000; Đồng hồ vạn năng, ampe kìm DC/AC KYORITSU 2001, K2001; Máy thử điện áp KYORITSU 1700, K1700; Máy thử điện áp KYORITSU 1710, K1710; Máy thử điện áp Kewtech 170, KT170; Máy thử điện áp Kewtech 171, KT171

Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062, K1062 (MEAN/RMS)

Thông tin kỹ thuật:
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu:

- Chế độ : True RMS, MEAN
- DC V : 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
- AC V : [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
- AC V : [MEAN]     50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
- DCV+ACV : 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
- DC A : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
- AC A[RMS]  :500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A     
- AC A [MEAN] : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A    
- DCA+ACA  : 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A         
- Ω : 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ         
- Continuity buzzer     : 500.0Ω     
- Diode test : 2.4V   

- Bảo hành : 12 tháng

- Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật

- Xuất xứ : Thái Lan